Zgłoszenie do konkursu na spot promujący Województwo Kujawsko-Pomorskie „DŹWIĘKI POMORZA I KUJAW”
Zgłoszenia przyjmowane są do 2 sierpnia 2021 roku. Prace konkursowe w formatach (mp4, avi, mov) należy wysłać na adres: pdrewkowski@oksir.eu - można skorzystać z Google Dysk lub Wetransfer.com (w tytule maila należy wpisać: Spot „Dźwięki Pomorza i Kujaw”) lub dostarczyć do Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Wojska Polskiego 139 na płycie CD lub pendrive.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 28 sierpnia podczas 11. edycji Blues na Świecie Festival.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.oksir.eu.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników konkursu *
Rok urodzenia Uczestnika/Uczestników konkursu *
Numer telefonu *
Adres e-mail *
Czas trwania zgłaszanego materiału audio-wideo *
Metryka pracy konkursowej (tytuł spotu, autor obrazu, dźwięku, scenariusz, montaż) *
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Dźwięki Pomorza i Kujaw” organizowanego przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu i akceptuje jego wszystkie postanowienia. *
Wyrażam zgodę na umieszczenie, gromadzenie i przetwarzanie danych Uczestnika w bazie danych OKSiR w Świeciu w celach związanych z organizacją i promocją konkursu „Dźwięki Pomorza i Kujaw”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). *
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieograniczone terytorialnie i czasowo oraz nieodpłatne korzystanie w całości i w wybranych fragmentach z pracy konkursowej przez Organizatora oraz organizacje z nim powiązane na wszystkich polach eksploatacji (umowa licencji niewyłącznej) – w działaniach związanych z promocją i dokumentacją konkursu, a w szczególności wydawanie i rozpowszechnianie w formie audio-wideo oraz w Internecie, a także utrwalanie i zwielokrotnianie na każdym istniejącym nośniku zapisu (karcie pamięci, CD, DVD, itp.) *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy