ลงทะเบียนจองสิทธิ์ iPad ปีการศึกษา2561 (New student registration for 2018 to get an iPad for education.)
ขั้นตอนในการลงทะเบียนรับ iPad
1. สมัครเรียนและมอบตัวเรียบร้อยแล้วสามารถลงทะเบียนจองรับสิทธ์ได้
2. นำหลักฐานการชำระเงินค่าเล่าเรียน(กองทุนกู้ยืม ต้องรอเอกสาร) มายืนที่เค้าเตอร์ CIBA เพื่อรับเอกสารการรับ iPad
3. นำเอกสารที่ได้จากทาง CIBA มาแลก iPad ที่ DPU U-Store
ชื่อ - สกุล (Name-Surname) *
หลักสูตรที่เรียน (Programs) *
รหัสนักศึกษา (ID Student) *
เบอร์โทรศัพท์ (Phone No.) *
ID LINE *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Dhurakij Pundit University. - Terms of Service - Additional Terms