แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าใช้งานเว็บไซต์            การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
https://ieat.go.th/th
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ
*
อายุ
*
ด้านการออกแบบ และการจัดรูปแบบเว็บไซต์
*
ไม่เห็นด้วยที่สุด
ไม่เห็นด้วย
ปานกลาง
เห็นด้วย
เห็นด้วยที่สุด
มีความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ
สีสันในการออกแบบมีความเหมาะสม
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
ขนาดและรูปแบบตัวอักษร สวยงาม อ่านง่าย
คุณภาพ ความคมชัดของรูปภาพที่ใช้
ด้านคุณภาพของเนื้อหา
*
ไม่เห็นด้วยที่สุด
ไม่เห็นด้วย
ปานกลาง
เห็นด้วย
เห็นด้วยที่สุด
การจัดกลุ่มข้อมูล เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
มีความเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
ความสมบูรณ์ของข้อมูล และไฟล์ต่าง ๆ
ข้อมูลในเว็บไซต์มีความเหมาะสม มีประโยชน์
เนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์ตรงกับความต้องการ
ข้อมูลในเว็บไซต์ มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการทำแบบสอบถามนี้
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy