Anmälan till Turf Bonanza 2022                           Registration for Turf Bonanza 2022
Via detta formulär kan du anmäla dig som deltagare till Bonanza 2022 i Västervik. Anmälningstiden går ut den 18 maj. Tiden för att anmäla sig till Banketten och göra beställningar har gått ut. Frågor om anmälan och försäljning kan skickas till kalmarturfforening@gmail.com                                                                                       
Via this form, you can register as a participant in Bonanza 2022 in Västervik until May 18. The timelimit to registration for banquet or order T-shirts etc has expired. Questions about registration  can be sent via e-mail to kalmarturfforening@gmail.com
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1) Ange ditt nickname / note your nickname *
2) Namn / name *
3) Turf region / Turf region *
4) Jag vill delta i något av följande heat / I want to participate in one of the following heats *
5) Jag är under 18 år och vill därför även delta i ungdomsklassen / I am under 18 years old and therefore also want to participate in the youth class *
6) Jag vill delta i Bonanza banketten / I want to attend the Bonanza Banquet (340 SEK or VIP-ticket) *
7) Jag önskar specialkost på Bonanza banketten (ange vad) / I want special food at the Bonanza banquet ( note the type of diet)
8) Datum för att beställa Bonanza T-shirts har gått ut. The time to order T-shirts has expired.
9) Datum för att beställa Bonanza T-shirts har gått ut. The time to order T-shirts has expired.
10) OBS! - Bonanza Buff Marinblå  är utsåld / Note! Bonanza  Multheadwear Navy Blue is sold out
Captionless Image
Clear selection
11)  Datum för att beställa Bonanza Buff ljusblå har gått ut. The time to order Multheadwear Light Blue has expired.                                
Captionless Image
Clear selection
12)   Datum för att beställa Bonanza Ryggsäck har gått ut. The time to order Bonanza backpack has expired.                                
Clear selection
13) Datum för att beställa Turf Ryggsäck har gått ut. The time to order Turf backpack has expired.                                
Clear selection
14)  Datum för att beställa Frisbee har gått ut. The time to order Frisbee has expired.                                
Captionless Image
Clear selection
15) Datum för att beställa Reflexband har gått ut. The time to order Reflective band has expired.
Captionless Image
Clear selection
17) Jag betalar beställda varor inom 14 dagar genom något av följande alternativ / I pay for ordered goods within 14 days through one of the following options *
Required
18) GDPR info SWE: Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna registrera vilka som ska delta i eventet och vilka beställningar som har gjorts av viss person.  Din e-postadress kommer att sparas när du skickar iväg ett ifyllt formulär. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas till och med 1 juni 2022 varefter de kommer att gallras bort.  De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas med andra. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via kalmarturfforening@gmail.com                                              GDPR info ENG: We need to save and process personal information about you, such as your name and email address. The purpose of such treatment is to be able to register who will participate in the event and which orders have been made by a certain person. Your email address will be saved when you send in a completed form. We apply the applicable privacy legislation at all times in all processing of personal data. Your information will be saved until June 1, 2022 after which it will be thinned out. The personal information we process about you will not be shared with others. You have the right to contact us if you want information about the information we have about you, to request correction, transfer or to request that we limit the processing, to make objections or request deletion of your information. The easiest way to do this is to contact us via kalmarturfforening@gmail.com  *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy