แบบลงทะเบียนอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพครู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและการสร้างสื่อ
1. การบริหารจัดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Drive
2. การสร้างวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ
3. พัฒนาเว็บไซต์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วย Moodle
4. พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดการด้านศึกษาด้วย Access 2016
5. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคุณภาพด้วย Flash CC
6. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพด้วย Adobe Captivate CC
7. การพัฒนาสื่อการสอนเชิงอินเตอร์แอคทีฟด้วย HTML5
8. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผลงานทางวิชาการด้วย SPSS (เบื้องต้น)
9. การพัฒนาคาร์แรคเตอร์การ์ตูนเพื่อสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Photoshop CC
ชื่อ-นามสกุล *
เบอร์โทร *
อีเมล์
ที่อยู่/ที่ทำงาน
เพศ
อายุ
1. การบริหารจัดการสอนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Drive
2. การสร้างวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ
3. พัฒนาเว็บไซต์การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วย Moodle
4. พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดการด้านศึกษาด้วย Access 2016
5. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคุณภาพด้วย Flash CC
6. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพด้วย Adobe Captivate CC
7. การพัฒนาสื่อการสอนเชิงอินเตอร์แอคทีฟด้วย HTML5
8. การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผลงานทางวิชาการด้วย SPSS (เบื้องต้น)
9. การพัฒนาคาร์แรคเตอร์การ์ตูนเพื่อสื่อการสอนอย่างง่ายด้วย Photoshop CC
ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินหรือไม่/ออกในนาม(ชื่อ/องค์กร โปรดระบุ)
ท่านทราบข่าวการอบรมจากแหล่งข้อมูลใด (เลือกได้มากกว่า1ข้อ)
หมายเหตุอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of DK Code. - Terms of Service - Additional Terms