Συμμετοχή στο εργαστήριο: Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund - Αθήνα (επιχορηγήσεις έως €5.000)
Ο αριθμός συμμετοχών για το εργαστήριο "Σχεδιάζοντας μια πρόταση για το πρόγραμμα Active Citizens Fund - Αθήνα (επιχορηγήσεις έως €5.000)" έχει καλυφθεί. Σας υπενθυμίζουμε ότι το εργαστήριο θα βιντεοσκοπηθεί και θα διατεθεί online με ελληνικούς υπότιτλους SDH (κωφούς και βαρήκοους). Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από την ιστοσελίδα του Active Citizens Fund (www.activecitizensfund.gr) μετά το πέρας των εργαστηρίων.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service