โหวตพนักงานดีเด่น พฤษภาคม 2013

SRI Employee of the Month - May 2013
ขอเชิญร่วมโหวตพนักงานศรีอู่ทองที่ท่านคิดว่ามีผลงานดีเด่นมากที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556
    This is a required question