Happinometer
เครื่องมือวัดความสุขด้วยตัวเอง
คำชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
ให้กรอกแบบสอบถามให้ครบถ้วนมากที่สุด
1.1 เพศ
กรณีเป็นเพศหญิง : ขณะนี้ท่านกำลังตั้งครรภ์หรือไม่
1.2 อายุ
Your answer
1.3 จังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ในปัจจุบันเป็นจังหวัดเดียวกับภูมิลำเนาหรือไม่
1.4 ท่านจบการศึกษาสูงสุดในระดับใด (ไม่รวมระดับการศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา)
1.5 สถานภาพสมรส
1.6 ท่านมีบุตรหรือไม่ (รวมลูกบุญธรรม/ลูกติด/ลูกเลี้ยง)
1.7 งานที่ท่านทำเป็นงานลักษณะใด
1.8 ท่านปฏิบัติงานในระดับตำแหน่งใด
1.9 สถานภาพการจ้างงาน
โปรดระบุ แผนก/งาน เช่น เด็ก,หน่วยไตเทียม , งานธุรการ เป็นต้น
Your answer
1.10 สายงานของท่าน เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์,นายแพทย์,ทันตแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น
Your answer
1.11 ท่านทำงานเป็นกะ/ทำงานเป็นรอบ/เข้าเวรใช่หรือไม่
1.12 ระยะเวลาที่ท่านทำงานในองค์กรปัจจุบัน รวมทั้งหมด
1.13 ตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบัน ท่านลาออก/ย้าย/เปลี่ยนงานมาแล้วกี่ครั้ง
1.14 ท่านมีรายได้ต่อเดือน โดยประมาณเดือนละเท่าไหร่ (รายได้+เงินเดือน+ค่าตอบแทนอื่นๆ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service