แบบสอบถามการควบคุมภายใน : (ด้านบัญชี) หน่วยตรวจสอบภายใน

1. วัตถุประสงค์ของการควบคุม

1. เพื่อเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 คู่มือ/แนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

2. เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติในการจัดทำบัญชีเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

3. เพื่อให้มั่นใจว่าการแสดงรายงานในรายงานการเงินเป็นไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ

4. เพื่อให้มั่นใจว่าการนำเสนอรายงานการเงินต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนพื้นที่สูง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ - นามสกุล
สังกัด
Clear selection
ตำแหน่ง
Clear selection
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy