แบบฟอร์ม จองห้องประชุมภาควิชากุมารเวชศาสตร์
**โปรดตรวจสอบการใช้ห้องทุกครั้งก่อนทำการจอง เพื่อไม่ให้การจองของท่านทับซ้อนกับการจองอื่น**

ท่านสามารถดูตารางห้องประชุมได้ดังนี้

ห้องประชุมมงคลนาวิน สก.10
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_18820ja4tim0ghpnjdm3msa8bbh8k4gkcdqmqpb45pmm8bj3d1qmoo9ec5hist38%40resource.calendar.google.com&ctz=Asia%2FBangkok

ห้องเรียน 1 สก.10
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_18839cl3ptle0hfllip07olmk9ekg4gkcdqmqpb45pmm8bj3d1qmoo9ec5hist38%40resource.calendar.google.com&ctz=Asia%2FBangkok

ห้องเรียน 2 สก.10
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_1880prr0dcrmagabk6q0kp28tn6lg4gkcdqmqpb45pmm8bj3d1qmoo9ec5hist38%40resource.calendar.google.com&ctz=Asia%2FBangkok

ห้องเรียน 3 สก.10
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_1881fgotfcj7mh07n3lt9sbj6602c4gkcdqmqpb45pmm8bj3d1qmoo9ec5hist38%40resource.calendar.google.com&ctz=Asia%2FBangkok

ห้องประชุม 1 (ด้านธุรการ) สก.11
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_1884ehnf95pc6idon1jcmrjvlaia04gkcdqmqpb45pmm8bj3d1qmoo9ec5hist38%40resource.calendar.google.com&ctz=Asia%2FBangkok

ห้องประชุม 2 (ด้านสวนลุม) สก.11
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_1885be70gg32ei20g8h363cb0bjou4gkcdqmqpb45pmm8bj3d1qmoo9ec5hist38%40resource.calendar.google.com&ctz=Asia%2FBangkok

ห้องประชุม 3 (ด้านสวนลุม) สก.11
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_1884a16pl58k6g6vjtlf5b9bl6j024gkcdqmqpb45pmm8bj3d1qmoo9ec5hist38%40resource.calendar.google.com&ctz=Asia%2FBangkok
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-นามสุกล *
สาขาวิชา / ศูนย์ / แพทย์ประจำบ้าน *
เบอร์โทรศัพท์ *
Email *
ห้องประชุม *
วันที่และเวลาเริ่มต้น (เดือน/วัน/ปี คศ.) *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
วันที่และเวลาสิ้นสุด (เดือน/วัน/ปี คศ.) *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
รายละเอียดของการขอใช้ห้องประชุม *
หมายเหตุ
ขอความร่วมมือในการใช้ห้องประชุม
หากใช้ห้องประชุมเกินเวลาที่กำหนด 16:30 น. โปรดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ถอดปลั๊กไฟหลังการใช้งาน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ รปภ. มาทำการปิดล็อคประตูห้องให้เรียบร้อยหลังการใช้งานทุกครั้ง
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. Report Abuse