پرسشنامه قدرت برند
با سلام و احترام
پرسشنامه زیر در راستای پژوهشی جهت بررسی ارزش برند گرین، بر اساس مدل اینتربرند تهیه شده است. لذا با تخصیص زمان ارزشمندتان، به طور دقیق آن را تکمیل نمائید.
شایان ذکر است این اطلاعات کاملا محرمانه تلقی شده و صرفا جهت دستیابی به اهداف پژوهش به صورت کلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری می شود.
Email address *
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service