TEACHER'S FEEDBACK FROM STUDENTS
This questionnaire is intended to collect information relating to your satisfaction towards the curriculum, teaching, learning and evaluation. The information provided by you will be kept confidential and will be used as important feedback for quality improvement of the program of studies/institution.
Directions : For each item please indicate your level of satisfaction with the following statement by choosing a score between 1 and 5

(या प्रश्नावलीचा उद्देश अभ्यास, शिक्षण आणि मूल्यांकनासंदर्भात आपल्या समाधानीतेशी संबंधित माहिती गोळा करण्याचा आहे. आपल्याद्वारे प्रदान केलेली माहितीही गोपनीय ठेवली जाईल आणि महाविद्यालयाच्या गुणवत्तेत सुधारणा (वाढ) करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण अभिप्राय म्हणून वापरली जाईल.
दिशानिर्देशः प्रत्येक मुद्यावर कृपया 1 ते 5 मधील अंक निवडून खालील विधानासह समाधानाची पातळी सूचित करा.)

Email address *
PRN (Permanent Registration Number) *
Your answer
Name of the Teacher (प्राध्यापकाचे नाव ) *
Your answer
Class (वर्ग) *
Your answer
Department (विभाग) *
Your answer
Semester/ Year (सत्र / वर्ष) *
Your answer
Course Titles (अभ्यासक्रमाचे नाव) *
Your answer
Name of The Student (विद्यार्थांचे नाव) *
Your answer
Mobile No. (भ्रमणध्वनी क्रमांक ) *
Your answer
Course (अभ्यासक्रम) *
Class (वर्ग) *
Year *
1. The teacher completes the entire syllabus in time (शिक्षक वेळेत संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण करतात?) *
2. The teacher discuss topics and interact in the class (शिक्षक विषयावर चर्चा करतात आणि वर्गात संवाद साधतात?) *
3. The teacher communicates clearly and inspire me by his teaching (शिक्षक शिकावीतांना स्पष्टपणे संवाद साधतात व प्रेरणा देतात ?) *
4. The teacher is punctual in the class (शिक्षक वर्गात वेळेवर येतात ?) *
5. The teacher comes well prepared for the class (वर्गात शिकवितांना शिक्षक विषयाची चांगली तयारी करतात ?) *
6. The teacher encourages participation and discussion in the class (शिक्षक वर्गात सहभागासाठी व चर्चेसाठी प्रोत्साहन देतात?) *
7. The teacher uses modern teaching aids, handout, suitable references, power point presentation, web resources etc. (शिक्षक शिकविताना आधुनिक शिक्षण उपकरणे, योग्य संदर्भ, पॉवर पॉईंट प्रस्तुतीकरण, वेब स्त्रोत इत्यादींचा वापर करतात?) *
8. The teacher's attitude towards the students is friendly & helpful (विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षकांचा दृष्टीकोण अनुकूल आणि उपयोगी आहे?) *
9. The teacher is available and accessible in the department (विभागात शिक्षक मार्गदर्शनासाठी उपलब्ध असतात?) *
10. The evaluation process is fair and unbiased. ( मूल्यांकन प्रक्रिया निष्पक्ष आहे.?) *
11. Regular and timely feedback is given on your performance (शिक्षकांनी तुमच्या कामगिरीवर नियमित आणि वेळेवर अभिप्राय दिलेला आहे?) *
12. Periodical assessment are conducted as per schedule. (वेळापत्रकानुसार विशिष्ट कालावधीसाठी मूल्यांकन केले जाते?) *
13. I have learnt and understood the subject materials in this course. (संबंधित अभ्यासक्रमातील विषय मला समाधानकारक समजला आहे) *
14. Any other comments (आपला अभिप्राय व सूचना) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service