Չորրորդ մակարդակ
Անուն *
Ազգանուն *
Դասարան *
Դպրոց *
Էլեկտրոնային հասցե *
1. Գտեք |x^2-12x+30|=2 հավասարման բոլոր իրական լուծումների գումարը:
2. a թվի և իր հակադարձ թվի տարբերությունը 4 է: Գտեք բերված արտահայտության արժեքը:
Captionless Image
3. Գտեք 1+2+3-4+5+6+7-8+...+197+198+199-200 արտահայտության արժեքը:
4. ABCD ուղղանկյան AB կողմի վրա P կետը ընտրել են այնպես, որ ADP, PDB, BDC անկյունները հավասար են, և իսկ AD = 1սմ է: Գտեք PDB եռանկյան մակերեսը:
Captionless Image
5. a, b ոչ զրոյական իրական թվերը բավարարում են ab=a-b պայմանին։ Գտեք բերված արտահայտության արժեքը։
Captionless Image
6. Տրված է ABCDEFGH խորանարդը: M և N կետերը համապատասխանաբար BF և DH կողմերի միջնակետերն են: Գտեք AMGN քառանկյան մակերեսը, եթե AB=1:
7. Տրված f ֆունկցիայի համար գտեք f(3z)=7 հավասարման լուծումների գումարը։
Captionless Image
8. 12! -ի բաժանարարներից քանի՞սն է բնական թվի քառակուսի:
9. ABCD քառանկյան մեջ ABC և ACD անկյունները ուղիղ են, AC=20, CD=30: AC և BD անկյունագծերը հատվում են E կետում, և AE=5: Գտեք ABCD քառանկյան մակերեսը:
10. n քառանիշ բնական թիվն այնպիսին է, որ (63, n+120)=21, (n+63,120)=60. փակագծերում ամենամեծ ընդահնուր բաժանարարն է: Գտեք ամենափոքր n -ի թվանշանների գումարը:
Խնդիրները ընտրեց Սիրանուշ Թումանյանը:
Առաջարկություններ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy