การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย E-book
15-16  พฤษภาคม   2562
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ด้านเนื้อหาการอบรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การฝึกอบรม
การอบรมช่วยให้เกิดความรู้ใหม่เป็นประโยชน์ต่อท่าน
ระยะเวลาการอบรมเหมาะสมกับเนื้อหา
ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ "ก่อน" การอบรม
ความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ "หลัง" การอบรม
Clear selection
ด้านวิทยากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา
การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และตรงประเด็น
ตอบข้อซักถามไ้ด้ครบถ้วนชัดเจนและตรงประเด็น
ตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนและชัดเจน
บริการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม
Clear selection
ด้านการประยุกต์ใช้งาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์การใช้งานได้
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
มีความมั่นใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ได้
Clear selection
ด้านการจัดการอบรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด
การประชาสัมพันธ์การจัดอบรม
การลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม
ความเหมาะสมและความสะดวกของสถานที่
สภาพของเครื่องมือ ต่อเนื้อหาการฝึกอบรม
อาหารและเครื่องดื่ม
Clear selection
ด้านความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ท่านมีความพึงพอใจต่อการอบรมครั้งนี้
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าฝึกอบรมบรรลุตามความคาดหวังของท่าน
Clear selection
ปัญหา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ท่านต้องการให้ฝึกอบรม เรื่องใดต่อไป
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy