Noorte osaluse fondi taotlusvorm
Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fond toetab projekte uute osalusvõimaluste loomiseks, olemusolevate osalusvõimaluste arendamiseks ja noorte osaluse valdkonnas tegutsevate noorteühenduste vahelise koostöö edendamiseks. Fondist on oodatud raha taotlema nii juba tegutsevad osaluskogud, õpilasesindused ja teised noorteühendused kui ka mitteformaalsed noortegrupid ja noorteaktiivid, kes alles alustavad oma tegevusega.Toetustel puudub otsene ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt jäävad toetussummad 1000€ juurde.

Noorte osaluse fondil on 2019 aastal 4 taotlustähtaega: 18.02; 29.04; 01.07; 16.09. Fondi taotlusvorm on avatud kogu aeg, kuid väljaspool neid tähtaegasid fondi taotlusi aktiivselt ei menetleta. Projektide rahastusotsus selgub umbes kolme nädala jooksul pärast taotlustähtaega.

Projekti nimi *
Projekti nimi peaks olema lühike, tabav ja projekti sisu kirjeldav
Taotleva noorteaktiivi/noorteorganisatsiooni nimi *
Näiteks Ruhnu valla noortevolikogu, Maidla noored või MTÜ Toredad Inimesed
Taotluse kirjutaja nimi *
Taotluse kirjutaja e-mail ja telefoninumber *
Projekti fookus *
Valida projekti tegevusi arvestades sobivaim.
Mida soovitakse projekti käigus teha? *
Antud küsimuse vastus peaks olema pikem kui üks lause ja sellest peaks projekti peamisest olemusest aru saama.Soovitame kirjeldada minimaalselt järgmiseid aspekte: 1) Mis tegevusi planeerite teha? 2) Kellele on tegevused suunatud?Kui palju on osavõtjaid oodata? 3) Miks soovite tegevusi ellu viia/ Mis on tegevuste eesmärk?
Mis muutus on projekti lõppedes aset leidnud? *
Antud küsimuse vastus peaks olema pikem kui üks lause ja sellest peaks saama aru, mis on projekti mõju ja kuidas see aitab kaasa noorte osalusele.Soovitame minimaalselt kirjelada järgmiseid aspekte:1) Kuidas on tegevuste tulemusena paranenud noorte osalus? 2) Missugune on projekti positiivne mõju organisatsioonile/kohalikule kogukonnale/ühiskonnale? 3) Mis kogemusi/oskuseid/hoiakuid on projektis osalenud noored omandanud. Mis tegevuste tagajärjel need omandatakse?
Taotluse esitamisega kinnitan järgnevat: *
Required
Palun siia lisada projekti vormikohane tegevuskava *
Required
Soovi korral võite siia üles laadida taotluse lisasid
Taotlusel ei pea lisasid olema. Samas võite siia üles laadida näiteks oma tegevuste täpsemaid päevakavasid, suuremate kulutuste hinnapakkumisi ja muid faile, mis aitab teie arvates hindajatel teie projekti olemust paremini aru saada
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service