Kysely yläkoulun henkilökunnalle oppimisen tuen toteutumisesta Vantaalla
Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry:n perusopetustoimikunta toteuttaa yhdessä Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen (VOAY) kanssa kyselyn vanhemmille ja opettajille Vantaalaisissa kouluissa tarjottavan kolmiportaisen tuen saavutettavuudesta ja tuen riittävyydestä. Tämä kysely on tarkoitettu yläkoulussa työskenteleville. Tilanteet ja järjestelyt ovat koulussa niin monenlaisia, joten kysymysten laatiminen kaikille sopiviksi oli haastavaa. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata ja voit tarkentaa vastaustasi avoimissa kysymyksissä.

Tässä kyselyssä selvitetään koulussa työskentelevien aikuisten kokemuksia ja näkemyksiä oppimisen tuen toteutumisesta Vantaalla. Tarkoituksena on kartoittaa laajemmin tilannetta Vantaalla, sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia, joten olemme kiitollisia kaikista vastauksista. Kyselyn tuloksia käytetään toiminnan suunnitteluun, taustatietoina keskustelussa Vantaan kaupungin sivistystoimen kanssa sekä tarvittaessa kannanoton tekemiseen Vantaan kaupungin opetustoimelle. Kyselyn ensisijainen tehtävänä on antaa Vanvary:lle ja VOAY:lle tietoa tämän hetkisestä tilanteesta.

Vastaukset annetaan nimettöminä ja mikäli niistä on tunnistettavissa oppilaitos, opettaja, luokka tai oppilas tullaan nämä tiedot käsittelemään salassapidettävinä.

Kiitos osallistumisesta kyselyyn!

1. Vastaan kyselyyn
Työskentelen
Pääsääntöisesti työskentelen
3. Lisäksi toimin luokanvalvojana. Jos vastaat tähän kysymykseen kyllä, niin vastaa myös seuraaviin neljään kysymykseen. Mikäli vastaat ei, niin voit hypätä ne yli ja siirtyä kysymyksee nro 4.
Kuinka monta oppilasta valvontaluokallasi on? (Vain luokanvalvojat vastaavat!)
Your answer
Paljonko pitkäkestoisen tuen (tehostettu tuki + erityinen tuki) tarvitsijoita valvontaluokallasi on? (Vain luokanvalvojat vastaavat!)
Your answer
Saatko luokanvalvojana riittävästi tietoa tuen (tehostettu tuki + erityinen tuki) tarpeesta? (Vain luokanvalvojat vastaavat!)
Millaista tietoa ja millaisia tiedonkulun käytänteitä tarvittaisiin lisää? (Vain luokanvalvojat vastaavat!)
Your answer
4. Kuinka paljon keskimäärin opetusryhmissäsi on pitkäkestoisia tuen tarvitsijoita? (tehostettu tuki + erityinen tuki)
5. Kuinka hyvä työrauha ryhmissäsi on keskimäärin?
Erittäin huono
Erittäin hyvä
6. Toteutuuko oppilaillesi kirjattu tuki käytännössä?
Erittäin huonosti
Erittäin hyvin
7. Millaista tukea oppilaasi tarvitsisivat, mikäli tuki ei ole tällä hetkellä riittävää?
Your answer
8. Saatko mielestäsi riittävästi tietoa, tukea ja resursseja oppilaiden tuen toteuttamiseen?
9. Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, niin millaista lisätukea kaipaisit?
Your answer
10. Onko luokassasi riittävästi aikuisia?
11. Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, niin miten aikuisten riittämätön määrä näkyy oppilaittesi koulunkäynnissä?
Your answer
12. Voimavarani riittävät työni haasteisiin.
Ei koskaan
Lähes aina
13. Työssäjaksamiseni nykytilanteessa verrattuna aiempiin vuosiin on
Parempi
Huonompi
14. Luettele työhösi liittyviä asioita, jotka kuormittavat tai toisaalta antavat voimavaroja.
Your answer
15. Miten kuormittumista voitaisiin vähentää ja työssä jaksamista tukea?
Your answer
16. Miten poikkeustilanteet tai muutokset kesken lukuvuoden näkyvät työssäsi ja onko resursseja niihin saatavilla riittävästi?
Your answer
17. Millaisia kokemuksia sinulla on Vantaalla toteutetusta erityisluokkien purkamisesta?
Your answer
18. Onko jonkun oppilaasi oikeus opetukseen jäänyt toteutumatta? Kuvaile miten.
Your answer
19. Onko koulutuksellisen eriarvoisuuden poistamiseksi annettu raha vaikuttanut koulussasi annettuun tukeen?
20. Miten rahaa on koulussasi käytetty?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms