שאלון מחקר בנושא מוניות השירות

טופס זה נוצר כחלק ממחקר אודות רמת השירות במוניות השירות בישראל ומידע הניתן לנוסעים במוניות השירות בפרט. נשמח אם תקדיש 2 דקות למענה על מספר שאלות אודות נסיעותייך במוניות השירות. ניתן למלא את השאלון יותר מפעם אחת. הדברים בשאלון מכוונים לגברים ולנשים כאחד.
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question