แบบฟอร์มการแจ้งรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนรายคาบ ปีการศึกษา 2/2560 (Attendance Form, Academic Year 2017)
ให้ครูผู้สอนเช็คนักเรียนเข้าเรียนรายคาบ ตามหัวข้อที่กำหนดในแบบฟอร์ม (Please check student attendance for any absences from class)
นักเรียนมาครบ (All students are counted as present.) *
คาบเรียนที่ขาดเรียน *
[ในกรณีที่เป็นคาบคู่สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก] (Absence records for the period)
Required
รหัสวิชา (Course code) *
Your answer
ป้อนรหัสนักเรียนที่ขาดเรียน [กรณีที่มีนักเรียนขาดหลายคน ให้ใส่เครื่องหมาย " - " คั่นระหว่างรหัสนักเรียน] (Insert students ID of absent student <in case of more than one absent please use “-” between the students ID.>
***หมายเหตุ*** ขอเปลี่ยนกรณีที่มีนักเรียนขาดหลายคน ให้ใส่เครื่องหมาย " - " แทนเครื่องหมาย " , "
ลาป่วย (Illness)
ป้อนเฉพาะรหัสนักเรียนตามตัวอย่าง (12345 - 99999 - 88888) **กรณีที่มีนักเรียนขาดหลายคน ให้ใส่เครื่องหมาย " - " คั่นระหว่างรหัสนักเรียน** (Insert student ID : For example 12345 - 99999 - 88888)
Your answer
ลากิจ (Personal business leave)
ป้อนเฉพาะรหัสนักเรียนตามตัวอย่าง (12345 - 99999 - 88888) **กรณีที่มีนักเรียนขาดหลายคน ให้ใส่เครื่องหมาย " - " คั่นระหว่างรหัสนักเรียน** (Insert student ID : For example 12345 - 99999 - 88888)
Your answer
หนีเรียน (Skip the class)
ป้อนเฉพาะรหัสนักเรียนตามตัวอย่าง (12345 - 99999 - 88888) **กรณีที่มีนักเรียนขาดหลายคน ให้ใส่เครื่องหมาย " - " คั่นระหว่างรหัสนักเรียน** (Insert student ID : For example 12345 - 99999 - 88888)
Your answer
ทำกิจกรรมของโรงเรียน (Attend a school activity)
ป้อนเฉพาะรหัสนักเรียนตามตัวอย่าง (12345 - 99999 - 88888) **กรณีที่มีนักเรียนขาดหลายคน ให้ใส่เครื่องหมาย " - " คั่นระหว่างรหัสนักเรียน** (Insert student ID : For example 12345 - 99999 - 88888)
Your answer
ไม่ทราบสาเหตุ (Unexplained reason)
ป้อนเฉพาะรหัสนักเรียนตามตัวอย่าง (12345 - 99999 - 88888) **กรณีที่มีนักเรียนขาดหลายคน ให้ใส่เครื่องหมาย " - " คั่นระหว่างรหัสนักเรียน** (Insert student ID : For example 12345 - 99999 - 88888)
Your answer
อื่นๆ (Other)
ป้อนเฉพาะรหัสนักเรียนตามตัวอย่าง (12345 - 99999 - 88888) **กรณีที่มีนักเรียนขาดหลายคน ให้ใส่เครื่องหมาย " - " คั่นระหว่างรหัสนักเรียน** (Insert student ID : For example 12345 - 99999 - 88888)
Your answer
ระดับชั้น (Level) *
ห้องเรียน (Classroom) *
ครูผู้สอน (Teacher) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Samakkhiwitthayakhom School. Report Abuse - Terms of Service