หลักสูตร ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน  สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่  ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ
Econthai เปิดอบรมหลักสูตร ✨️‼️

🚨🚧 หลักสูตร หลักสูตร ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่  ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ  พ.ศ.2544🚨🚧

พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน

🚨 เนื้อหา หลักสูตร จัดเต็มเน้นๆ  1วัน
✨️หลักสูตร ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่  ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ
🚒วันที่ 20 กันยายน 2566 (1วัน)
⏰️เวลา 9.00 - 16.00 น.
🏩โรงแรม เมเปิล บางนา
👨‍⚖️วิทยากร : อาจารย์ ธีรพัฒน์ ขุนชนะ

✅️ค่าลงทะเบียน
สมาชิก Econthai 2,500 บาท
บุคคลทั่วไป 2,800 บาท
จองอบรมตอนนี้ คลิก‼️ https://forms.gle/8uAVsYkw2oPUsZ5D9  

Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ *
เบอโทรศัพท์  *
อีเมล *
หน่วยงาน *
ที่อยู่สำหรับออกใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี *
รายละเอียดการชำระเงิน

* การชำระเงิน*
(กรุณาชำระเงินก่อนเข้าอบรม ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน)

*เช็คสั่งจ่าย
"สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย"
"Employer's Confederation of Thai Trade and Industry"

*โอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี "สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย"
ธนาคารกสิกรไทย สาขา หลังสวน
เลขที่บัญชี 082-2-49044-1
**เมื่อชำระแล้วรบกวนส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่สภาฯ เพื่อยืนยันการชำระเงิน ที่ Email: econ@econthai.com**

หมายเหตุ : สภาฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามคำสั่งสรรพกรที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 8(2) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2528

: ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละ (2 เท่า) ตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ.2548

**รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสัมมนาวิชาการ สภาองค์การนายจ้างฯ (อีคอนไทย)
โทร. 02 -651-9182 - 3
Email : panisara@econthai.com , econ@econthai.com 

***หมายเหตุ ***
ในกรณีแจ้งยกเลิกการเข้าอบรม 
กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงวันอบรม
และทางสภาฯจะเรียกเก็บค่าดำเนินการ 50% 
ถ้าหลังจากนั้นทางสภาฯจะเรียกเก็บเต็ม 100% 
ของค่าอบรม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy