KAJI SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN KEBERSIHAN BANGUNAN & KAWASAN DAN KAWALAN KESELAMATAN

MOHON IBU BAPA DAN PELAJAR MENGISI MAKLUMAT BERKAITAN SEBAGAI MAKLUM BALAS KEPADA SEKOLAH DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN :

  BAHAGIAN A.

  Maklumat Am
  This is a required question
  This is a required question

  BAHAGIAN B (KEBERSIHAN BANGUNAN & KAWASAN - ASWAD ENT.)

  Bagi soalan 3 hingga 7, sila pilih jawapan yang bersesuaian bagi menggambarkan tahap kepuasan anda terhadap perkhidmatan berkenaan mengikut skala 1 hingga 5, di mana skala 1 bagi prestasi lemah dan skal 5 bagi prestasi yang sangat baik.
  3. Kebersihan bangunan
  4. Kebersihan kawasan berumput
  5. Hiasan taman/Pokok bunga
  6.Kerjasama/hubungan pekerja
  7.Kebersihan  Tandas (Termasuk disediakan Pewangi dan sabun basuh tangan)
  Please enter one response per row

  BAHAGIAN C (KAWALAN KESELAMATAN - PERISAI SEPADU SECURITY)

  Bagi soalan 3 hingga 7, sila pilih jawapan yang bersesuaian bagi menggambarkan tahap kepuasan anda terhadap perkhidmatan berkenaan mengikut skala 1 hingga 5, di mana skala 1 bagi prestasi lemah dan skal 5 bagi prestasi yang sangat baik.

  PERISAI SEPADU

  Captionless Image
  3. Kawalan kemasukan orang awam dan kenderaan
  4. Kawalan Trafik dalam kawasan kawalan
  5. Kebersihan pondok Pengawal  Keselamatan 
  6.Sikap/kelakuan Pengawal Keselamatan 
  7.Pakaian Seragam dan pas pengelan diri
  Please enter one response per row