แบบสมัครเข้าเรียน ม.๑ ม.๔ โรงเรียนสหธาตุศึกษา ปีการศึกษา 2563
คำชี้แจง ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในสมัคร (ออนไลน์) ให้ครบถ้วน และเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ มาในวันเปิดภาคเรียน
1. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน (นักเรียน, บิดา, มารดา, ผู้ปกครอง)
3. ใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)
4. ใบ ปพ.1 (ถ้ามี)

หมายเหตุ เปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ชื่อ *
Your answer
สกุล *
Your answer
เพศ *
วัน เดือน ปี เกิด
MM
/
DD
/
YYYY
ที่อยู่ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
สมัครเข้าเรียนชั้น *
โรงเรียนเดิม *
Your answer
ผู้กรอกข้อมูล(ในกรณีครูรับสมัครที่โรงเรียน แล้วนำข้อมูลกรอก)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสหธาตุศึกษา. Report Abuse