ข้อสอบเก็บคะแนน วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น1 ง 30246 (2-58)
ให้นักเรียนเลือกตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ชื่อ-สกุล (ใส่คำนำหน้าด้วย) *
Your answer
เลขที่ *
Your answer
ห้อง (เลือกจากรายการ) *
1. การแปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นรหัสภาษาเครื่องที่มีการแปลทีละบรรทัดเรียกว่าอะไร *
1 point
2. การแปลภาษาคอมพิวเตอร์เป็นรหัสภาษาเครื่องที่มีการแปลตั้งแต่ต้นจนจบทีเดียว เรียกว่าอะไร *
1 point
3. เมื่อต้องการพัฒนาโปรแกรมจะต้องทำสิ่งใดก่อน *
1 point
4. การใช้ฟังก์ชัน printf( ) ข้อใดไม่ถูกต้อง *
1 point
5. ภาษาซี มีต้นกำเนิดมาจากภาษาใดบ้าง *
1 point
6. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์คนแรก ที่เป็นผู้คิดค้น และพัฒนาภาษาซีขึ้นมา คือข้อใด *
1 point
7. โปรแกรมภาษาซี พัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ. ใด *
1 point
8. ถ้าหากต้องการให้ฟังก์ชั่น printf( ) แสดงผลเป็น 1 อักขระ จะต้องใช้รหัสควบคุมตัวใด *
1 point
9. คำสั่งต่างๆ ของโปรแกรมภาษซีจะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายใด *
1 point
10. int หมายถึงประเภทของชนิดข้อมูลใด *
1 point
11. float หมายถึงประเภทของชนิดข้อมูลใด *
1 point
12. char หมายถึงประเภทของชนิดข้อมูลใด *
1 point
13. โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี แบ่งออกเป็นจำนวนกี่ส่วน *
1 point
14. ข้อใดคือนามสกุลไฟล์ ของโปรแกรม Dev c++ *
1 point
15. ข้อใดคือนามสกุลไฟล์ผลลัพธ์ ของโปรแกรม Dev c++ *
1 point
16. \n คือคำสั่งให้โปรแกรมทำสิ่งใด *
1 point
17. ถ้าหากเขียนโปรแกรมสำหรับงานคำนวณ แต่ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องตามต้องการ ข้อผิดพลาดนี้เรียกว่าอะไร *
1 point
18. ถ้าหากตัวแปร X เป็นตัวแปรประเภท int การกำหนดค่าให้กับตัวแปร x ข้อใดไม่ถูกต้อง *
1 point
19. ถ้าหาก x มีค่าเท่ากับ 23.1234 และมีการทำคำสั่งต่อไปนี้ printf(“%1.2f”,x); ผลลัทธ์ที่ได้จะเท่ากับข้อใด *
1 point
20. ข้อใดไม่ใช่กฎเกณฑ์การตั้งชื่อไฟล์ *
1 point
ตอนที่ 2
1)โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี มีกี่่ส่วน ประกอบไปด้วยส่วนใดบ้าง *
Your answer
2)ให้นักเรียนอธิบายความหมายของตัวแปร *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service