แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ในการปรับปรุงให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
                 จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ใช้บริการ ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้จะขอบคุณยิ่ง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ท่านติดต่อกับงานใด *
ท่านได้รับความสะดวกในการรับบริการอยู่ในระดับใด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ท่านมีความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ในระดับใด  
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy