ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในการแจ้งเรื่องร้องเรียน เพราะมีความจำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลและส่งกลับข้อมูลไปยังผู้ร้องเรียน

***คำแนะนำ
การร้องเรียนควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้
1. ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับและยืนยันข้อมูลการร้องเรียนหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้ชัดเจนสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพื่อรายงานผลกลับไปยังท่านต่อไป
2. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด
3. กรณีที่ไม่เปิดเผยชื่อ – สกุลจริงถือว่าเป็น “บัตรสนเท่ห์” ซึ่งหากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว อาจไม่รับหรือไม่ยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้
ชื่อ – นามสกุล (กรอกข้อมูลตามความจริง) *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล (E-mail) *
หัวข้อร้องเรียน *
ข้อมูล รายละเอียดของเรื่องที่ร้องเรียน *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of AnubanwatSa Kaeo. Report Abuse