Kuiz F456 2014

  This is a required question

  Untuk soalan nombor 2, sila rujuk kepada rajah di bawah.

  Captionless Image
  This is a required question

  Untuk soalan nombor 3, sila rujuk kepada rajah di bawah.

  Captionless Image
  This is a required question

  Untuk soalan nombor 4, sila rujuk kepada rajah di bawah.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  Untuk soalan nombor 6, sila rujuk kepada rajah di bawah.

  Captionless Image
  This is a required question

  Untuk soalan nombor 7, sila rujuk kepada rajah di bawah.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  Untuk soalan nombor 9, sila rujuk kepada rajah di bawah.

  Captionless Image
  This is a required question

  Untuk soalan nombor 10, sila rujuk kepada rajah di bawah.

  Captionless Image
  This is a required question

  Untuk soalan nombor 11, sila rujuk kepada rajah di bawah.

  Captionless Image
  This is a required question

  Untuk soalan nombor 12, sila rujuk kepada rajah di bawah.

  Captionless Image
  This is a required question

  Untuk soalan nombor 13, sila rujuk kepada rajah di bawah.

  Captionless Image
  This is a required question

  Untuk soalan nombor 14, sila rujuk kepada rajah di bawah.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Untuk No. 18, sila rujuk kepada rajah / imej di bawah.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question