Karta rekrutacyjna do projektu
Jeśli nie chcesz podawać swoich danych w formularzu internetowym to potrzebne dokumenty znajdziesz na stronie internetowej projektu: http://jezykidolnyslask.weebly.com. Na stronie znajduje się również regulamin oraz umowa projektu. Po wypełnieniu dostarcz dokumenty do Regionalnego Biura Projektu (ul. Dworcowa 9, 59-220 Legnica II piętro pokój nr 223) lub wypełnij je i wyślij na adres siedziby Biura Projektu (ul. Dworcowa 9, 59-220 Legnica) lub zeskanuj i wyślij na e-mail (jezyki.dolnyslask@gmail.com)

Wypełniając poniższy formularz i test oświadczacie Państwo, że wyrażacie zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.

1. Imię *
Your answer
2. Nazwisko *
Your answer
3. Płeć *
4. Wiek w chwili przystępowania do projektu *
Your answer
5. PESEL *
Your answer
6. Wykształcenie *
7. Ulica *
Your answer
8. Numer budynku *
Your answer
9. Numer lokalu
Your answer
10. Miejscowość *
Your answer
11. Obszar (DEGURBA 1/2/3) - jeśli nie wiesz zostaw puste
12. Kod pocztowy *
Your answer
13. Kraj *
Your answer
14. Województwo *
Your answer
15. Powiat *
Your answer
16. Gmina *
Your answer
17. Telefon kontaktowy *
Your answer
18. Adres poczty elektronicznej (e-mail) *
Your answer
19. Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
A. Osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy
B. Osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy
C. Osoba bierna zawodowo
D. Osoba pracująca
20. Wykonywany zawód
21. Zatrudniony w /nazwa przedsiębiorstwa
Your answer
22. Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
23. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
24. Osoba z niepełnosprawnościami
25. Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
26. Tylko jeśli w pozycji „25” zaznaczono „TAK” w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu
27. Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
28. Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms