ลงทะเบียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Robson classification ในโครงการลดการผ่าตัดคลอด
ตรวจสอบรายชื่อได้ทาง https://goo.gl/DsS49C

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ รพ.ราชวิถี
โทร 02-2062957
E-mail : COEPLUS.RAJAVITHI@GMAILCOM
ผู้ประสานงาน นายจักรพงศ์ แจ่มแจ้ง, นางสาวจิรภัทร์ เยียวยา

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service