Kajian Laman Web Pusat Pengurusan Penyelidikan

Pelanggan yang dihormati,

Kajian ini dijalankan bagi mengukur Indeks Kepuasan Pelanggan bagi mempertingkatkan lagi kualiti dan tahap penyampaian maklumat melalui laman web Pusat Pengurusan Penyelidikan(PPP). Sukacita sekiranya Tuan / Puan dapat melapangkan masa dengan menjawab soal selidik yang disediakan berikut.

Segala kerjasama dan perhatian Tuan / Puan, kami dahului dengan ucapan terima kasih.

  Bahagian 1:Maklumat Umum

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Reka Bentuk
  Mesra Pengguna
  Kandungan laman web
  Maklumat diperoleh membantu / berkesan dalam menyelesaikan masalah anda
  Sejauh manakah anda berpuas hati dengan laman web Ini
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Bahagian 2:Maklumat Kajian

  This is a required question