Inscripció MULLA'T 2016

Aquí podràs fer la teva pre-inscripció per participar a la Jornada del Mulla't 2016, que tindrà lloc el proper dissabte 30 de gener a les 10:00h.

En cas de ser menor d'edat, quan es faci la inscripció, aquesta s'haurà d'acompanyar d'una autorització signada per la mare, pare o tutor legal del menor. (pots descarregar-te el full d'autorització a la plana web de l'Escorxador)

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question

    “D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades personals s’inclouran en un fitxer del que és responsable l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans i seran objecte de tractament exclusivament per a la finalitat específica de gestionar les inscripcions als tallers d'activitats organitzats per la Regidoria de Joventut, i per al temps estrictament necessari per al compliment de la citada finalitat; només seran cedides amb el seu consentiment o si ho autoritza una llei. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició o qualsevol altre dret que li correspongui legalment, adreçant la seva sol•licitud al Registre General de l’ajuntament: Plaça de la Vila, 1 08184 – Palau-solità i Plegamans, o per correu electrònic: registre@palauplegamans.cat.”