ESTRENA'T - butlleta d'inscripció

  Captionless Image

  Dades personals del responsable del grup

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dades de l'espectacle

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  De conformitat amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (LOPD), els informem que les dades de caràcter personal facilitades, seran incorporades en fitxers automatitzats de titularitat municipal, amb la finalitat de respondre la present convocatòria, fer-ne difusió i informar sobre altres processos similars i activitats i serveis municipals. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a la Gerència d'Educació, Cultura i Benestar. La Rambla, 130 - 08002 Barcelona