Certificació de proves lliures, proves d'accés o acreditació de competències

Certificacions de proves d'obtenció del títol de tècnic o proves d'accés o procediments d'acreditació de competències professionals

Les dades que se us demanaran en aquesta sol·licitud, d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer amb la finalitat de gestionar la documentació. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció del centre educatiu. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Direcció del centre educatiu.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question