CAMPUS SOLIDARI DE NADAL 2017
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
Emplena amb lletres majúscules les dades següents
Nom i cognom del Pare / Mare /Tutor *
Your answer
DNI Pare / Mare / Tutor *
Exemple 12345678A
Your answer
Nom i cognoms de l'inscrit *
Your answer
Data de naixement *
(naixement entre el 2005 i el 2013)
MM
/
DD
/
YYYY
Telèfon *
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
Condicions legals i de privacitat
Les dades personals que vosté ens ha facilitat s’incorporaran a un fitxer automatitzat pel seu tractament, sent titular del mateix el Club Esportiu Vila-­real, la finalitat del qual és gestionar la seua petició de participació en les activitats, permetent al personal, empreses i entitats col∙laboradores la correcta gestió de l’esdeveniment i l’adequada atenció del menor, sent informat de quantes iniciatives participi i organitzi el Club Esportiu Vila­‐real. Les dades seran tractades segons el disposat a la Llei 15/1999, de 13 de desembre  de  Protecció de  Dades  de  Caràcter  Personal  i  en  el  seu  Reglament  de  Desenvolupament,  aprovat  pel  Reial  Decret  1720/2007, de 21 de desembre.

Amb la finalitat que les dades siguin exactes i posades al dia, en cas de variació de les mateixes deurà comunicar-­ho al Club Esportiu Vila-­real. Les dades sol∙licitades en el present qüestionari són les adequades i pertinents amb la finalitat de la participació del manor en les activitats desenvolupades pel Club Esportiu Vila­‐real. 

Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els seus  drets d’accés, rectificació́, cancel∙lació́ i oposició́, cada un d’ells independentment, en els termes establerts en la legislació́ vigent en la direcció clubesportiuvila.real@gmail.com

En cas de lesió renuncie expressament a exigir cap responsabilitat a l´entitat organitzadora, o als seus monitors. Així mateix autoritze als responsables del campus a poder realitzar fotografies dels participants durant la seva activitat al camp que podran ser incloses en la pàgina web del club (www.esportiuvila-real.com) o en la pàgina del Facebook del mateix amb fins publicitaris o altres activitats anàlogues del Club com fullets informatius o altres suports promocionals.
*
Accepte les condicions i autoritze a l'inscrit a participar en el Campus Solidari de Nadal 2017 del Club Esportiu Vila­‐real, que es celebrarà a la Ciutat Esportiva Municial (CEM) del 27 al 29 de desembre de 2017 en horari de 10 a 13h.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms