Nove zaposlitve Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan" - zbiranje interesa
VEČ INFORMACIJ O CENTRU ZA PRENOS TEHNOLOGIJ IN INFORMACIJ:
tehnologije.ijs.si

ŽELJEN PROFIL:
Natančen, ustvarjalen, komunikativen.
Željan novih izkušenj in novega znanja, vajen/sposoben dela v spremenljivem okolju.
Naravoslovec. Navdahnjen za socio-ekonomske vidike znanosti in njenih posledic na družbo ter podjetja v regijah okrog nas. Z žilico za pravna vprašanja.

HORIZONTALNO PODROČJE DELA - INOVACIJSKA PODPORA PODJETJEM
Z znanjem, ustvarjenim na Institutu »Jožef Stefan«, želimo v sodelovanju z gospodarstvom slovenski družbi pomagati pri vsesplošnem napredku, hkrati pa je uvedba novih inovativnih tehnologij v korist tudi podjetjem samim. Gospodarskim subjektom omogočamo različne oblike sodelovanja z Institutom, podjetja obiskujemo z namenom, da ocenimo njihov inovacijski potencial ter potrebo po podpori na različnih področjih (IL, inovacijski procesi, internacionalizacija, iskanje finančnih virov/partnerjev), za lažji pregled nad možnimi vsebinskimi področji pa ažurno obnavljamo tudi seznam tehnologij, ki so na voljo za sodelovanje.

PREDVIDEN OBSEG DELA
Delo obsega naslednje elemente: organizacija in izvedba obiskov v podjetjih, priprava tehnoloških ponudb/povpraševanj predvsem za podjetja, sodelovanje v mednarodni mreži Enterprise Europe Network, promocija in podpora sklepanju partnerstev (predvsem mednarodnih, pa tudi v Sloveniji) na osnovi pripravljenih tehnoloških ponudb/povpraševanj podjetij, podpora vzpostavljanju inovacijskih okolij v podjetjih, Key Account Management na SME Instrument projektih podjetij, izvedba inovacijskih ocen okolij in procesov v podjetjih (po pridobitvi licence IMP3rove) ter aktivna podpora pri izboljševanju omenjenih okolij in procesov v podjetjih.

Delo obsega tudi podporo izvedbi spodnjih mednarodnih projektov, ki spadajo v opisano področje dela:

a) COCREATE PROJEKT
Podpora tradicionalnim industrijam pri vzpostavljanju metodološkega premika od tradicionalne zaprtosti k odprtemu inoviranju (cross innovation, co creation, design thinking), skozi metodo gamifikacije.

b) KETGATE PROJEKT
Poslovne organizacije in JRO v osrednje evropskem prostoru želijo skupaj razviti in preizkusiti potrebne modele in operativna orodja za povezovanje JRO(KET) z SME na področju držav osrednje Evrope, iz katerih izhajajo. Razpoložljivost tehnološke infrastrukture se razlikuje po državah v osrednji Evropi.
CILJ: Vzpostaviti pregled nad ponudbo storitev JRO, vzpostavitev te ponudbe na nadnacionalni ravni za SME v regiji ter tako premostitev vrzeli dostopanja SME do storitev KET organizacij v regiji. (KET-key enabling technologies providers)

c) SYNERGY PROJEKT
Partnerji želijo analizirati rezultate že izvedenih raziskovalnih projektov, nato pa jih zbrati v tri glavne projektne skupine (Key Project’s Areas (KPAs)), ki pokrivajo tri obetajoče moderna področja industrijske tehnologije (PODROČJA našteta spodaj).
CILJ: Vzpostavitev pregleda nad rezultati projektov. Vzpostavitev aktivne povezave med regionalnimi akterji in čez-sektorsko. Razvoj nove crowd innovation servisov in pilotnih akcije za njih. Razviti Synergic Crowd Innovation Platform (SCIP) za podporo odprtemu inoviranju, crowdsourcingu in crowd fundingu, na osnovi analize izvedenih projektov in zastavljenih področij.
PODROČJA: "1.Additive Manufacturing & 3D-Printing (laser technologies, lithography, Inkjet, FDM, printing technologies); 2.Micro-&Nanotechnology-related Processes & Materials (Nanoparticle-filled materials, novel nanomaterials, knowledge management& databases for micro-& nanotechnology-related processes & materials, OHS issues related to nanosafety); 3.Industry 4.0 (decentralised or customised production, production assistance systems, Human-machine interface, tailor-made products)."


POSEBNO OPOZORILO:
Institut "Jožef Stefan" je javni zavod. Višina BOD je določena s sistemom delovnih mest v javni upravi. Razporeditev na ustrezno delovno mesto poteka s pomočjo ugotavljanja najvišje dosežene stopnje izobrazbe. Na višino BOD vpliva tudi delovna doba itd. Višine BOD v javnem sektorju so javne. Informacije najdete na http://www.pportal.gov.si/, za Naziv PU=Institut Jožef Stefan, Šifra DM=J01, J02, H01 (potrebna tudi izvolitev), H02. (Ne pozabite zneskov deliti s številom zaposlenih na posameznem delovnem mestu.)

OMEJITEV ODGOVORNOSTI:
To sporočilo je javno. Institut "Jožef Stefan" ne sprejema odgovornosti za vsebino ponudbe. Osebnih podatkov, ki nam jih posredujete ob prijavi, ne bomo posredovali tretjim osebam oziroma jih bomo uporabili samo v okviru odločanja o morebitni zaposlitvi.

SLOVNICA:
V tem sporočilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. Vse navedene informacije veljajo enakopravno za ženske in moške prijavitelje.

DODATNE INFORMACIJE:
Po prejemu vaše prijave bomo pregledali zbrane informacije. V kolikor boste izbrani v drugi krog presoje, vas bomo obvestili do 15.5.2017. Vsem zainteresiranim se vnaprej lepo zahvaljujemo.

Email address
Sem zainteresiran za zaposlitev v Centru za prenos tehnologij in inovacij na Institutu "Jožef Stefan".
Ime in priimek
Your answer
E-naslov
Your answer
Naslov
Your answer
Rojstni datum
MM
/
DD
/
YYYY
Delovne izkušnje
Required
Zaposlitveni status
Required
Z delom v Centru za prenos tehnologij in inovacij bi lahko glede na odpovedni rok začel
Required
Dosežena izobrazba
Pregled možnosti za BOD glede na mojo izobrazbo
Preteklo delo v javnem sektorju
Področje študija (možnih več odgovorov)
Required
Priporočila delodajalcev
Znanje tujih jezikov
Required
Kakšne cilje boste dosegli v prvem letu dela pri nas?
Your answer
Kakšne cilje imate v prostem času?
Your answer
Kaj vas privlači pri delu, kot ga opisujemo zgoraj?
Your answer
Please complete the captcha before submitting the form.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms