GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN

Sinh viên điền đầy đủ các thông tin dưới đây, sau đó mở email in Giấy chứng nhận ở file đính kèm theo rồi mang đến Phòng Chính trị & Công tác sinh viên tại tầng 3 nhà T1 để xác nhận.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question