KuliFerdova MŠ - hodnotící dotazník

Rádi bychom Vás požádali o stručné zhodnocení pracovních sešitů KuliFerda prostřednictvím tohoto
jednoduchého dotazníku.

Zaškrtněte prosím hodnocení na pětibodové škále (stejné jako ve škole): 1 – nejlepší až 5 – nejhorší.

Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu, která je pro nás důležitá.
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question