ASL - skrivarpar

Hej!
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som läser till lärare för grundskolans tidigare år.
Vid den här tidpunkten skriver vi ett examensarbete som kommer att handla om ASL (Att Skriva sig till Läsning) med fokus på skrivarpar. Under våra VFU-perioder har vi lagt märkte till att det finns en viss svårighet med att finna skrivarpar som fungerar och är intresserade av att forska vidare om det. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur pedagoger som arbetar med ASL upplever momentet med att finna fungerande skrivarpar. Våra frågeställningar är: Hur tänker pedagoger när de delar in eleverna i skrivpar? Vilka kvalliter hos eleverna utgår pedagogerna ifrån? Vad gör pedagoger när de märker att skrivparen inte fungerar?

Vi behöver därför er hjälp med att ni så utförligt som möjligt tar er tid till att svara på några frågor om hur ni upplever arbetet med skrivarparen.

Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar/ Elin Andersson och Elinore Skogar


  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question