โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ผ่านระบบออนไลน์)
วันที่ 10 สิงหาคม 2563
ณ คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำชี้แจง :
ขอความร่วมมือจากท่านให้ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ผ่านระบบออนไลน์)

1.การประเมินความพึงพอใจให้ทำเครื่องหมาย / ในช่อง ที่ตรงกับความเป็นจริงและตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้ความพึงพอใจดังนี้
5 = พึงพอใจมากที่สุด
4 = พึงพอใจมาก
3 = พึงพอใจปานกลาง
2 = ไม่พึงพอใจ
1 = ไม่พึงพอใจมากที่สุด

2. การประเมินประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ ให้เขียนอธิบายในหัวข้อที่ฟังบรรยายต่างๆ โดยสังเขป

*** การประเมินผลโครงการฯ มีผลต่อการให้ทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา ขอความร่วมมือให้ตอบทุกข้อคำถาม
ทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมคณะกำหนด Y 101 หลักสูตร Freshmen Orientation 6 ชั่วโมง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse