Zapisy na III Ogólnopolskie Mistrzostwa Logistyków we Flunky

Regulamin turnieju
1. Organizatorem turnieju „III Ogólnopolskie Mistrzostwa Logistyków we Flunky” jest Koło
Naukowe „Logistyka” działająca przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.
2. Reprezentacje Kół Naukowych powinny składać się z 3 osób, w tym przynajmniej jednego
przedstawiciela każdej płci (w przypadku mniejszej liczby członków przyjezdnych, dozwolone
jest „dobranie” brakujących osób z innego Koła bądź połączenie się dwóch zespołów z dwóch
Kół w jeden zespół).
3. Rozgrywki będą odbywały się systemem pucharowym.
4. Turniej przeprowadzany jest według drabinki, zgodnie z zasadą mówiącą, że przegrywający
zespół odpada.
5. Organizatorzy NIE zapewniają akcesoriów potrzebnych do zabawy
6. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest uzupełnienie poniższego formularza do 18.04.2016 (poniedziałek) 24:00


Zasady gry:

1. Zespoły ustawiają się w odległości 15-20 m od siebie.
2. Na środku, między drużynami ustawia się cel.
3. Każdy z uczestników otwiera nienaruszony napój.
4. Wybiera się drużynę, która zaczyna grę.
5. Przebieg rozgrywki:
a. Drużyna rozpoczynająca rzuca piłką w cel ustawiony pośrodku.
b. W przypadku przewrócenia celu, zespół rzucający pije swój napój, aż do powrotu zawodnika drużyny przeciwnej po ostawieniu przewróconego celu. Piłkę otrzymuje drużyna przeciwna.
c. W przypadku, gdy cel nie zostanie przewrócony następuje zmiana zespołu rzucającego.
d. W sytuacji, gdy członek zespołu opróżni swoją butelkę/puszkę, schodzi z boiska.
e. Wygrywa zespół, który pierwszy opróżni swoje butelki/puszki.
6. Sygnał rozpoczęcia i zakończenia picia podaje sędzia.
7. W przypadku picia po sygnale zakończenia rundy, sędzia może ukarać zawodnika żółtą kartką, która wyłącza go z picia w następnej rundzie.
8. Pozostałe sytuacje sporne rozstrzyga sędzia.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question