แบบฟอร์มคำร้องขอ Reset Password E-mail @triamudom.ac.th ของครูและบุคลากร

ติดต่อสอบถามที่ งานศูนย์เทคโนโลยี (ICT) ตึก 9 ชั้น 2
Email : ict@triamudom.ac.th
(ที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อกลับ ต้องสามารถใช้งานได้และเป็นอีเมลของท่านที่ใช้ในการติดต่อเท่านั้น)
Email *
ชื่อ *
นามสกุล *
เลขบัตรประจำประชาชน *
Account Email @student.triamudom.ac.thที่ต้องการ Reset Password *
กลุ่มสารการเรียนรู้ หรือ หน่วยงานในสังกัด *
สังกัดตึกเรียน *
งานศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) จะส่ง Account E-mail และรหัสผ่าน ให้ทาง Email ที่ท่านได้กรอกเข้ามา *
Required
ข้อตกลงการใช้งาน
1. บัญชี E-mail ถือเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล เพื่อความเป็นส่วนตัว จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของ Email ในการเก็บรักษาความลับของรหัสผ่าน โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ
2. ห้ามนำบัญชี E-mail ไปใช้ในการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยเด็ดขาด
4. หากตรวจสอบพบว่าผู้ขอใช้บริการ ละเมิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ที่ได้กำหนดไว้ งานศูนย์เทคโนโลยี (ICT) ขอยกเลิกการให้บริการกับผู้ขอใช้บริการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
5. ในกรณีที่สิ้นสุดสภาพการเป็นบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา งานศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) จึงขอยกเลิกการให้บริการ E-mail ของท่าน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Triam Udom Suksa School.