ส่งข่าว กิจกรรมจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ขก2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เปิดรับข้อมูลข่าวสาร ภาพกิจกรรมจากทางศูนย์เครือข่ายและสถาานศึกษา โดยส่งข้อมูลดังนี้
1. หัวข้อข่าว สั้น เข้าใจง่าย
2.เนื้อข่าว ไม่เกิน 10 บรรทัด
3.รูปภาพ เลือกภาพที่คมชัด จำนวน 3
4.linkภาพข่าว Facebook /เว็บไซต์ ร.ร.
5. ผู้ให้ข่าว ชื่อ-สกุล/ร.ร./ศูนย์เครือข่าย หมายเลขโทรศัพท์
gmail chonuchjarin@gmail.com(พี่นุช)
คำแนะนำ
1. เนื้อข่าว สรุปย่อข่าว ตามหลัก ใคร ทำอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร อย่างไร
2. ภาพข่าวที่จะส่ง จำนวน ภาพ ที่ชัดเจน
- ภาพประธาน กล่าวเปิด บรรยาย
- ภาพวิทยากร (ถ้ามี)
- ภาพแขกผุ้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม/อบรม
- ภาพผู้เข้าร่วมอบรม มุมกว้าง/มุมแคบ
- ภาพประธาน/ผู้อบรม ทำกิจกรรม
- ภาพหมู่
chonuchjarin@gmail.com
1.หัวข้อข่าว *
2.เนื้อข่าว *
3.ภาพข่าวกิจกรรม (สามารถเพิ่มภาพได้ 5 ภาพ) *
Required
4. ชื่อ- สกุล ผู้ให้ข่าว *
5.ตำแหน่ง *
6. เบอร์มือถือ
7. โรงเรียน/หน่วยงาน *
8. link เชื่อมโยง ภาพข่าวกิจกรรม ไปยัง Facebook Photo Album (ถ้ามี หากไม่มีให้เว้นไว้)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. - Terms of Service