Projektowanie graficzne OPT
Imię i nazwisko *
Your answer
Nr telefonu *
Your answer
Email *
Your answer
Wybierz grupę *
Proszę wybrać jedną z poniższych grup, do której będziesz uczęszczać na zajęcia przez cały semestr. UWAGA! INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI MIEJSC DOTRZE W POTWIERDZENIU E-MAIL. PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ :-)
Regulamin kursu
Zapoznałam/łem się i akceptuję Regulamin uczestniczenia w zajęciach artystycznych organizowanych przez Ośrodek Postaw Twórczych w ramach edukacji kulturalnej.

https://opt-art.net/kursy-artystyczne/regulamin-kursow/
RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Postaw Twórczych wskazanych w Oświadczeniu uczestnika zajęć w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w zajęciach. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, 50-538 Wrocław
2) w sprawie ochrony swoich danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) Natalią Miłostan pod adresem email: iod@opt-art.net ; pod numerem telefonu 697310309.; lub pisemnie na adres Administratora danych z dopiskiem Inspektor;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem zajęć oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tej umowy przez czas jej trwania, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń z tej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO
4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
5) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądania te można zgłaszać na adres e-mail administratora danych lub pisemnie na adres siedziby administratora danych
6) mam prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i kontynuacji umowy. Strona jest zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa zawarcia lub wypowiedzenie umowy.
Prawo do wizerunku
Wyrażam zgodę, na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego przez Ośrodek Postaw Twórczych, poprzez: publikację zdjęć oraz materiału wideo przez Ośrodek Postaw Twórczych na potrzeby realizacji i promocji jego działalności, na stronach www oraz portalach społecznościowych, w powstałych publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów, kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście prowadzonej przez OPT działalności kulturalno-edukacyjnej. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia te i materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych ani innych praw. Niniejsza zgoda:

1. nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie
2. obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie zdjęć oraz materiału wideo
3. dotyczy zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas działań związanych z realizacją zajęć w OPT
4. wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne
5. zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych) względem OPT z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.
Zgody *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ośrodek Postaw Twórczych. Report Abuse