Zgłoszenie pojazdu - Parada Równości 2019
Regulamin uczestnictwa grup* i pojazdów w Paradzie Równości 2019.

Organizacja przemarszu dla grup i pojazdów
Podmiot zgłaszający pojazd lub grupę zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Parady Równości oraz wyraża zgodę na wyeksponowanie na pojeździe bądź w grupie materiałów Parady Równości przekazanych przez organizatora.

Pojazdy oraz grupy zorganizowane zostaną podzielone na bloki. Kolejność grup i pojazdów w danym bloku zostanie ustalona w drodze losowania. Losowanie odbędzie się 25 kwietnia. Grupom i pojazdom zgłoszonym po 25 kwietnia miejsce wyznacza Organizator.

Ze względów bezpieczeństwa organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności uczestniczących w Paradzie grup i pojazdów. Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy rejestracji grupy bądź pojazdu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy i koszty udziału grup i pojazdów w przemarszu
Koszt udziału grup zorganizowanych i pojazdów w przemarszu jest uzależniony od terminu zgłoszenia.

Ze względów organizacyjnych związanych w szczególności z kwestiami bezpieczeństwa, wysokość kosztu wzrasta po 24 kwietnia. Zgłoszenia przyjmowane są maksymalnie do 28 maja.

Opłata za udział grupy/pojazdu przekazywana jest na konto fundacji w formie darowizny w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia rejestracji.**

Pojazdy:***
NGO - 500 zł // po 24 kwietnia 1000 zł
partie polityczne i podmioty komercyjne - 1500 zł // po 24 kwietnia 2500 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady bezpieczeństwa i inne postanowienia regulaminu
1. Ze względów bezpieczeństwa każdy pojazd zgłaszany do udziału w przemarszu musi spełniać warunki techniczne określone przez organizatora. Warunkiem dopuszczenia platformy do przemarszu jest zapewnienie przez kierownika/kierowniczkę platformy osób niosących liny bezpieczeństwa wokół pojazdu w odległości co najmniej 2 metry od przedniej, tylnej i bocznej granicy pojazdu, uniemożliwiające uczestnikom przemarszu podejście zbyt blisko do jadącego pojazdu.
2. Podczas przemarszu na platformach i w grupach obowiązuje BEZWZGLĘDNY zakaz spożywania alkoholu.
3. Na platformach i w grupach nie wolno używać tlenu lub innych gazów łatwopalnych do napełniania balonów. (Hel nie jest łatwopalny.)
4. Niedozwolone jest używanie słów obraźliwych i wulgarnych przez nagłośnienie platform i grup.
5. Niedopuszczalny jest udział w przemarszu na platformach lub w grupach osób całkiem nagich.
6. Osoby na platformach i w grupach zorganizowanych mają bezwzględnie słuchać i przestrzegać poleceń wolontariatu Organizatora.
7. Kierownicy platform i koordynatorzy grup zobowiązani są do wyłączenia muzyki każdorazowo na prośbę Organizatora.
8. Każda platforma i grupa zorganizowana samodzielnie reguluje kwestie odprowadzania opłat należnych dla ZAIKS z tytułu emitowanej przez nie podczas przemarszu muzyki.
9. Rozpowszechnianie materiałów promocyjnych przez grupy zorganizowane, w tym platformy, możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu ich przez Organizatora.


* Grupa zorganizowana - 5 osób i więcej, idących w Paradzie Równości jako jedna formacja wyróżniona wizualnie (np. poprzez koszulki, czapeczki, odznaki, flagi z logotypami itp.).
** wpłaty dokonane w procesie rejestracji grupy/pojazdu nie podlegają zwrotowi
*** w uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia kosztu uczestnictwa grupy/pojazdu w przemarszu.

W razie pytań prosimy o wysłanie maila na adres wolontariat@paradarownosci.eu lub tristan.wozniak@paradarownosci.eu w tytule podając "Grupa/Pojazd"
Osoba kontaktowa: Tristan Woźniak
Jaki rodzaj pojazdu chcesz zgłosić? *
Jaki podmiot reprezentowany będzie na pojeździe? *
wpisz nazwę firmy/ngo/instytucji/podmiotu
Rodzaj podmiotu reprezentowanego na pojeździe: *
Imię i nazwisko Kierownika Platformy *
dane tej osoby znajdą się na porozumieniu podpisanym przed Paradą Równości 2019
Kontakt telefoniczny do Kierownika Platformy *
prosimy o podanie numeru telefonu - preferowany numer komórkowy
Uwagi
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Parada Równości. Report Abuse