แบบรับสมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 online ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมรอบ 2)
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 (สพม.ราชบุรี)
1-ชื่อนักเรียน *
(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ นาย หรือ นางสาว ให้ไปเลือกด้านล่าง)
2-นามสกุลนักเรียน *
3-คำนำหน้าชื่อ *
4-เพศ *
5-วัน/เดือน/ปีเกิด *
เช่น 27 มกราคม 2548
6-หมู่เลือด *
(ระบุ กรุ๊ปเลือด กรณีไม่ทราบ ให้คลิกเลือกรายการอื่น ๆ และพิมพ์ว่า "ไม่ทราบ" ลงไป)
7-ที่อยู่ บ้านเลขที่ *
(ให้ป้อนที่อยู่ ตามทะเบียนบ้านของนักเรียน)
8-หมู่ที่ *
9-ตำบล *
10-อำเภอ *
11-จังหวัด *
12-รหัสไปรษณีย์ *
13-หมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียน *
14-หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน *
(ให้ป้อนตัวเลข 13 หลัก ตามบัตรประชาชนของนักเรียน)
15-ชื่อ-สกุล บิดา *
(ป้อนคำนำหน้าชื่อของพ่อ นาย และนามสกุล มาด้วย)
16-ชื่อ-สกุล มารดา *
(ป้อนคำนำหน้าชื่อของแม่ นาง,นางสาว และนามสกุล มาด้วย)
17-ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง *
(ป้อนชื่อผู้ที่จะมามอบตัว และให้พิมพ์คำนำหน้าชื่อ นาย,นาง,นางสาว และนามสกุล มาด้วย)
18-หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง *
(ระบุ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริง)
19-ข้าพเจ้าจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน *
(ระบุชื่อโรงเรียน ที่นักเรียนจบชั้น ม.3 มา)
20-อำเภอ ของโรงเรียนเดิม *
(ระบุ อำเภอ ของโรงเรียนที่นักเรียนจบ ม.3 มา)
21-จังหวัด ของโรงเรียนเดิม *
(ระบุ จังหวัด ของโรงเรียนที่นักเรียนจบ ม.3 มา)
22-ผลการเรียนเฉลี่ยจากโรงเรียนเดิม *
(ระบุ เกรดเฉลี่ย จากการจบ ม.3 โรงเรียนเดิม เช่น 3.53 หรือ 2.82 เป็นต้น)
23-แผนการเรียนที่เลือกเรียน *
นำส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (1) สำเนา ปพ.1 (2) สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้ (โทรศัพท์ 032-248109 หรือ ครูกรรณิการ์ 081-9853287)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy