แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบคัดกรองเอกสารและแจ้งปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจังหวัดลำปาง
คำอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้และพัฒนาระบบต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ประเภทประกอบวิชาชีพ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบคัดกรองเอกสารและแจ้งปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจังหวัดลำปาง
1. ด้านการออกแบบ *
5
4
3
2
1
1.1 ความสวยงาม ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้าระบบ
1.2 การจัดวางรูปแบบในระบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
1.3ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
1.4 ความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
2.ด้านประสิทธิภาพของระบบ *
5
4
3
2
1
2.1 ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน
2.2 คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย
2.3 ระบบใช้งานง่าย และไม่ซับซ้อน
2.4 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
3.ด้านประโยชน์ของระบบ *
5
4
3
2
1
3.1 ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
3.2 ลดความผิดพลาดของเอกสาร
3.3 ทำให้เกิดความรวดเร็วในการยื่นแบบคำขอต่าง ๆ
3.4 ทำให้มีช่องทางการตรวจเอกสารเบื้องต้นมากขึ้น
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและปัญหาของการใช้งานระบบ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy