โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
เลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัครเข้าอบรม (ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร)
หลักสูตร 1 :การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับการจัดทำผลงานทางวิชาการ
(ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร)
รุ่นที่ท่านสนใจอบรม
หลักสูตร 2 : การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของ PLC
(ท่านสามารถเลือกได้มากกว่า 1 หลักสูตร)
รุ่นที่ท่านสนใจอบรม
โปรดกรอกข้อมูลของท่าน (ใช้เป็นข้อมูลในการสมัคร)
(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
คำนำหน้า (PREFIX) *
Your answer
ชื่อ - สกุล (์NAME-SURNAME) *
Your answer
อายุ (AGE) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (TELEPHONE) *
Your answer
Email: *
Your answer
สาขา/วิชาเอกที่จบการศึกษา (MAJOR) *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms