โปรแกรม Personalized 1-on-1 Career Hacking แบบ ตัว-ต่อ-ตัว
Personalized 1-on-1 Career Hacking program sessions are an intensive one-on-one experience, which are designed to meet your specific job requirements and to immediately improve your career management skills and solve specific career problems.

2 Hours –(F2F or Skype)

These 2 hours personalized 1-on-1 will help you get your questions answered and solve any career problem you may have.

Examples of topics we can help:

• Networking Strategy
• Job Interview Coaching (Role Play)
• Resume Review
• Job Search Strategy
• Career Q&A
• LinkedIn Review
• Salary Negotiation Coaching
• Can’t decide which job offer I want?
• Don’t know if I should change jobs?
• “Stuck In A Career Rut” Situation
• Life Coaching

Email address *
Name - Last name (ชื่อ-นามสกุล) *
ขอเป็นภาษาอังกฤษ, ไม่ต้องใส่คำนำหน้า (นาย นาง นางสาว)
Your answer
Nickname (ชื่อเล่น)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
(เบอร์ติดต่อ สำหรับโทรยืนยันการรับการอบรม)
Your answer
E-mail *
เพื่อรอรับ e-mail ตอบรับการลงทะเบียน
Your answer
Company Name / Orgainization Name / Educational Institution (ชื่อบริษัท องค์กร หรือสถาบันการศึกษา ที่สังกัดปัจจุบัน หรือล่าสุด)
จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยกับใครทั้งสิ้น, หากว่างงาน ลงชื่อบริษัทสุดท้ายพร้อมทั้งเขียน "ออกมาแล้ว"
Your answer
Position / Job Title / Status (ชื่อตำแหน่ง หรือสถานะปัจจุบัน)
จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยกับใครทั้งสิ้น, หากว่างงาน ให้ลงตำแหน่งสุดท้ายพร้อมทั้ง เขียน "ออกมาแล้ว"
Your answer
Function / Department (ประเภทงาน / แผนกงาน) *
Required
Monthly Income (รายได้รวม-บาท-ต่อเดือน) *
Year of Birth (ปีเกิด) *
ปี ค.ศ. (คริสต์ศักราช)
Your answer
How have you heard about us? (รู้จัก Ammarkable จากแหล่งใด) *
Required
คุณต้องการใบเสร็จรับเงิน หรือไม่?
You current career situation (กรุณาเล่าว่าอะไรที่ทำให้คุณอยากให้ทางเราช่วยในเรื่อง การหางาน การสมัครงาน)
เช่นตอนนี้ว่างงานอยู่เพราะอะไร หรือ ทำไมจึงอยากเปลี่ยนงาน เพราะอะไร
Your answer
คุณอยากจะให้ทางเราช่วยในเรื่องใดบ้าง *
Required
Expectation from this 1-on-1 Consulting Session
ความคาดหวังก่อนเข้ารับการอบรมครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่น (สามารถให้คำแนะนำ หรือ ให้ความคิดเห็นได้ทุกเรื่อง)
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service