Frågeformulär för input till Amnestys globala strategi
Nu inleds arbetet inom den internationella rörelsen med att ta fram en global strategi för perioden 2021-2024. Du eller ni som grupp kan här besvara ett antal frågor inom fem olika områden som den internationella rörelsen har identifierat inför nästa strategiska period. Det är inte obligatoriskt att svara på alla frågor - utan ni kan välja en eller flera.

Det här formuläret med frågorna är öppet fram till 7 juni. Tack för att du/ni vill vara med och påverka!

Du/ni besvarar det här formuläret som:
1. MAKT & SYSTEMFÖRÄNDRING
Till vår nästa globala strategi behöver Amnesty identifiera vilka arbetssätt som är mest effektiva för att påverka maktstrukturer och utmana de system som utgör roten till människorättskränkningar, orättvisor och övergrepp.
Vilka arbetssätt är mest effektiva idag för att få makthavare, regeringar och icke-statliga aktörer att lyssna? (Max 120 ord)
Your answer
Vilka arbetssätt ska Amnesty arbeta med i framtiden för att driva igenom förändringar? (Max 120 ord)
Your answer
2. BERÄTTELSER & ATTITYDER
Ledare och politiker använder argument och retorik för att ställa rättigheter mot varandra och göra åtskillnad på grupper av människor. Genom att måla upp ett “Vi och ett Dom” ökar motsättningen mellan människor, vilket leder till ökad polarisering i samhället. Samtidigt växer digitala och sociala rörelser fram, till exempel #metoo om kvinnors rättigheter och Greta Thunberg inom miljörörelsen, vilket engagerar tusentals människor och förändrar attityder, beteenden och strukturer.
Vilka framgångsfaktorer ligger bakom att sociala rörelser kan åstadkomma sådan opinionsbildning och förändringar i attityder? (Max 120 ord)
Your answer
Hur kan Amnesty lära av dessa framgångsfaktorer för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna? (Max 120 ord)
Your answer
3. STARKARE RÖRELSE & PARTNERSKAP
Amnesty strävar mot att bli en större, djärvare och mer inkluderande rörelse som genom samarbete stödjer initiativ från andra aktörer som strävar mot samma mål.
Ge aktuella exempel på framgångsrika samarbeten mellan olika organisationer och rörelser och beskriv vad som gjorde detta möjligt? (Max 120 ord)
Your answer
Hur kan Amnesty skapa bättre förutsättningar för medlemmar och aktivister att organisera aktiviteter och samarbeten som stärker arbetet för de mänskliga rättigheterna? (Max 120 ord)
Your answer
4. JÄMLIKHET OCH INKLUDERING
Inom Amnesty ska alla människor känna sig och vara välkomna. Det innebär att vi behöver möjliggöra för alla som vill arbeta för mänskliga rättigheter, inklusive de som själva upplevt kränkningar, att kunna göra detta inom Amnesty.
Ge exempel på sammanhang, inom eller utanför Amnesty, som du upplevt eller hört om, där jämlikhet och inkludering infunnit sig och vad som gjorde detta möjligt? (Max 120 ord)
Your answer
Hur behöver Amnesty förändras för att bli en mer attraktiv organisation, som är mer jämlik och inkluderande för alla människor? (Max 120 ord)
Your answer
5. AMNESTYS MERVÄRDE
Amnesty står inför en stor uppgift vad gäller att visa vår relevans i världen, hantera framtidens utmaningar och fokusera på rätt frågor. För oss som rörelse ska det bli tydligare när Amnesty ska vara den ledande aktören som driver förändringar - och när vår roll istället ska handla om att stödja andra initiativ, som strävar mot liknande mål.
Utifrån hur världen ser ut idag - vilka är de stora människorättsfrågorna in i framtiden? (Max 120 ord)
Your answer
Tänk långsiktigt - inom vilka områden ska Amnesty ha en tongivande roll år 2030 och varför? (Max 120 ord)
Your answer
Tänk långsiktigt - inom vilka områden ska Amnesty inrikta sig på att stödja och samarbeta med andra aktörer år 2030 och varför? (Max 120 ord)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Amnesty International svenska sektionen. Report Abuse - Terms of Service