การประเมินผล
ใส่ข้อความของคุณที่นี่
ชื่อ- สกุล *
คำถามแบบทดสอบ
1.ทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรียกว่าอะไร *
1 point
2.ตัวเลือกในข้อใดประกอบด้วย คีย์บอร์ด เมาส์ จอภาพ หน่วยระบบ และอุปกรณ์อื่น ๆ *
1 point
3.ข้อใดเป็นความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องมากที่สุด *
1 point
4. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ *
1 point
5.การพูดคุยผ่าน Facebook ทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศเป็นการใช้เทคโนโลยีในด้านใด *
1 point
6.ความก้าวหน้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ทั้งที่เกิดประโยชน์และโทษ ด้านใดมีผลกระทบกับนักเรียนมากที่สุด *
1 point
7. เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญอย่างไร *
1 point
8. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร *
1 point
9.เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไร *
1 point
10.เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญในด้านการศึกษาอย่างไร *
1 point
11.เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร? *
1 point
12."แม่บ้านรายหนึ่งจะต้องซื้ออาหาร ยา และของใช้ที่จำเป็น จากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเป็นการเร่งด่วน แต่เมื่อสำรวจรายการสินค้าแล้วกลับพบว่า มีจำนวนเงินสดไม่เพียงพอ" ในกรณีนี้นักเรียนจะแนะนำแม่บ้านรายนี้อย่างไรเพื่อให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วที่สุด *
1 point
13."ปัจจุบันพบว่า มีการดาว์นโหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต โดยนำข้อมูลเพลงนั้นมาใส่ลงในแผ่นซีดี แล้วทำการสำเนาและจำหน่ายกันอย่างแพร่หลาย" ข้อความดังกล่าวสัมพันธ์กับข้อใด *
1 point
14.การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศใดมากที่สุด *
1 point
15.ข้อใดคือผลกระทบทางด้านบวกจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคม *
1 point
16.ปริมาณการส่งข้าวออกจำหน่ายต่างประเทศแต่ละปีที่ไปขอคัดลอกจากกระทรวงพานิชย์ *
1 point
17.ส่วนสูงของเพื่อนที่ไปถามจากเพื่อนแต่ละคน *
1 point
18.การหาค่าเฉลี่ยของคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์ *
1 point
19.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี *
1 point
20.ข้อใดเป็นข้อมูลปฐมภูมิ *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy