Formularz zamówienia gadżetów
Cieszymy się, iż biorą Państwo udział w programach edukacyjnych Polskiej Akcji Humanitarnej.

Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z zasadami dystrybucji gadżetów w szkołach, opisanych poniżej.

Zasady dystrybucji gadżetów
Krok 1
Szkoła składa zamówienie na określoną liczbę gadżetów do dystrybucji w okresie nie dłuższym niż 70 dni. Stowarzyszenie Przyjaciół PAH (SPPAH) realizuje zamówienie do maksymalnie 2 tygodni od momentu otrzymania zamówienia.

Krok 2
Szkoła lub Rada Rodziców przy szkole podpisuje umowę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół PAH na dystrybucję gadżetów. W przesyłce z zamówionym towarem znajdą Państwo:
• umowę w 2 egzemplarzach
• fakturę VAT (SPPAH wystawia fakturę na kwotę odpowiadającą wartości towaru zamówionego z terminem płatności 14 dni od zakończenia obowiązywania umowy (w umowie data ta jest określona jako Termin sprzedaży).

Krok 3
Szkoła odsyła 1 podpisany egzemplarz umowy na adres: Polska Akcja Humanitarna, al. Solidarności 78A, 00-145 Warszawa z dopiskiem na kopercie „SPPAH”.

Krok 4
W umowie określony zostaje Termin sprzedaży (jest to data zasugerowana przez szkołę w zamówieniu jako data zakończenia dystrybucji gadżetów, jednak nie późniejsza niż 70 dni od daty złożenia zamówienia).

W ciągu 14 dni od zakończenia sprzedaży szkoła informuje o zakończonej akcji e-mailem na adres: sppah@sppah.org.pl. przesyłając raport sprzedaży najpóźniej do dnia zakończenia obowiązywania umowy.

Raport powinien zawierać:
- Ilość zamówionych gadżetów
- Ilość sprzedanych gadżetów
- Ilość zwróconych gadżetów
- Kwotę ze sprzedaży

Uwaga! Szkoła musi poinformować o ilości sprzedanych gadżetów najpóźniej w dniu zakończenia umowy!

Jeśli szkoła sprzeda wszystkie gadżety, w tym samym terminie 14 dni ureguluje płatność na podstawie faktury. Uprzejmie prosimy o podawanie numeru faktury w tytule przelewu.
• jeśli szkole nie uda się sprzedać wszystkich zamówionych towarów niewykorzystaną liczbę należy zwrócić w ciągu 14 dni od daty zakończenia obowiązywania umowy na adres: Polska Akcja Humanitarna, al. Solidarności 78A, 00-145 Warszawa z dopiskiem na kopercie „SPPAH”) najtańszą przesyłką Poczty Polskiej na koszt SPPAH.
Po otrzymaniu zwrotu towaru i na podstawie otrzymanego raportu SPPAH wystawi fakturę korygującą z datą płatności 14 dni od daty wprowadzenia zwróconych gadżetów na stan magazynu. Na jej podstawie Szkoła wpłaca zebrane pieniądze na konto SPPAH.
• Zamawiający płaci wyłącznie za towar faktycznie sprzedany. Płatność dokonywana jest po zakończeniu Akcji.

Krok 5
Szkoła otrzymuje podziękowanie za udział w Akcji, a Koordynator/ka otrzymuje zaświadczenie mówiące o koordynacji działań na terenie szkoły w ramach akcji na podstawie przesłanej relacji. Formularz relacji dostępny na stronie PAH. Podziękowania i zaświadczenia wysyłamy raz w miesiącu. Prosimy, aby zwrócić uwagę, iż wszelką korespondencję z SPPAH należy kierować na adres: Polska Akcja Humanitarna, Al. Solidarności 78A, 00-145 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "SPPAH"

UWAGA!
Zwracamy się z prośbą by nauczyciele przed złożeniem zamówienia ustalili z Dyrekcją bądź księgowością szkoły czy faktura może być wystawiona na szkołę czy na Radę Rodziców.


Dane adresowe szkoły
Uwaga! Na ten adres zostaną wysłane zamawiane gadżety
numer i pełna nazwa szkoły *
ew. nazwa stowarzyszenia, drużyny harcerskiej itp.
ulica, nr budynku *
kod pocztowy *
miejscowość *
telefon szkoły *
e-mail szkoły *
Dane do faktury
Wypełnić jeśli dane różnią się od podanych powyżej
numer i pełna nazwa szkoły / Rady Rodziców
ew. nazwa stowarzyszenia, drużyny harcerskiej itp.
ulica, nr budynku
kod pocztowy
miasto
NIP szkoły / Rady Rodziców *
Osoba odpowiedzialna za dystrybucję gadżetów i akcję w szkole
Koordynatorem/ką Akcji powinien/powinna być nauczyciel/ka lub inna osoba pełnoletnia.
imię i nazwisko *
e-mail *
telefon kontaktowy *
Proponowana data zakończenia przez szkołę dystrybucji gadżetów (dzień –miesiąc –rok) *
Nie później niż 70 dni od dnia złożenia zamówienia
Zapoznałem/łam się z zasadami dystrybucji gadżetów *
Required
"W związku z art.23 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Akcję Humanitarną oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Akcji Humanitarnej w celach związanych z jej działalnością." *
Required
SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Ilość opasek różowych "NIOSĘ POMOC" 1 sztuka - 5 zł
Ilość opasek niebieskich "NIOSĘ POMOC" 1 sztuka - 5 zł
Ilość arkuszy A5 z naklejkami (każdy zawiera 10 sztuk) - 1 arkusz 5 zł
Uwaga!
SPPAH wysyła zamówione gadżety w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zamówienia.
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: sppah@sppah.org.pl .
Wszelką korespondencję z SPPAH należy kierować na adres: Polska Akcja Humanitarna, Al. Solidarności 78A, 00-145 Warszaw z dopiskiem na kopercie SPPAH.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Polska Akcja Humanitarna. Report Abuse