Κοινωνικό Φροντιστήριο - Αίτηση Εγγραφής Εθελοντή

Με την 4/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, η δημιουργία Μητρώου Εθελοντών και η σύσταση Σώματος Εθελοντών στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Ο Εθελοντισμός είναι η οργανωμένη προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο χωρίς την απαίτηση ανταλλάγματος, δεν σχετίζεται με κέρδος, αμοιβή ή καριέρα, αλλά στοχεύει στην ευημερία των συνανθρώπων ή του συνόλου της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε αυτή τη φόρμα εγγραφής για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου μας.
Για περισσότερες πληροφορίες , μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα Παιδείας, τηλ. 213-2026046

  1.Ατομικά Στοιχεία

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  2. Γραμματικές Γνώσεις

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  3. Επαγγελματική Απασχόληση

  This is a required question
  This is a required question

  7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ

  This is a required question
  This is a required question

  8. Όροι και Προϋποθέσεις

  Συμφωνώ ότι τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα που συμπληρώθηκαν στην παρούσα αίτηση θα διατηρηθούν στο γραφείο του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και δεν θα αξιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εθελοντική συμμετοχή στα προγράμματα του Δήμου, και δεν επιτρέπεται τρίτοι να έχουν πρόσβαση σε αυτά, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων (άρθρο 10.Ν. 2472/1997).
  This is a required question